Kenttälapio för Ukraina!

Som personlig utrustning för förskansning har fältskyfflar en direkt och betydande inverkan på personligt skydd från ryskt artilleri.

En officiell begäran om fältskyfflar har nått Zero Line Finland-teamet efter möten ansikte mot ansikte i Ukraina.

Begäran avser specifikt standardnumret "SA kenttälapio" av den finska armén ; en spade ukrainarna anser vara överlägsen alla andra.

Varje donation på 40€ kommer att ge en ukrainare sin egen fältskyffel.

Som ett svar på begäran siktar Zero Line Finland på att leverera en 20ft container med spadar till Ukraina, totalt 2 464 st.

Zero Line Finland är en frivilligorganisation. Alla kampanjdonationer går endast till kostnader som är direkt kopplade till inköp och leverans av kampanjvaror.

Projektet kommer att uppdateras på zeroline.fi och sociala medier med en fullständig rapport att följa efter leverans.

Klicka här för att stödja kampanjen!

Tack för att du är med!

Zero Line Finland Ry
Registrering 3354503-1
Insamlingstillstånd RA/2023/1595