Om oss

Även den minsta hjälp från enskilda kan ha stor inverkan i Ukraina. När man arbetar med specifika förfrågningar, levereras på ett välplanerat sätt och rapporteras om, maximeras effekten.

Ett exempel på hjälpinsatser tar formen enligt följande
  • En förfrågan eller erbjudande om hjälp granskas snabbt
  • Resurser, inklusive inköp och insamling, planeras och genomförs
  • Leverans till slutanvändaren i Ukraina, oss själva och/eller med partners
  • Rapportering och lärdomar
På Zero Line Finland vill vi hjälpa alla i Finland att hitta sitt eget sätt att stödja Ukraina. Vi tror att ju bredare valen att hjälpa är, desto mer kan vi och andra organisationer öka stödet från Finland.

Vårt team förlitar sig mycket på lärdomar från tidigare erfarenheter, och många
saker har vi lärt oss den hårda vägen. Även de extremt pålitliga lokal
kontakter vi har arbetat med i mer än två år är avgörande för våra lyckade
operationer.

Anders Brotherus

Medgrundare och Ordförande

Erfarenhet av flera långa hjälpinsatser över hela Ukraina sedan kriget startade. Bakgrund i små och stora organisationer inom olika branscher. Öppet för alla förfrågningar.
+358-50-3623929 | anders.brotherus@zeroline.fi

Andreas Wilkman

Medgrundare och Vice ordförande

Medgrundare av Zero Line Finland med breda internationella nätverk och ägnat mycket tid åt hjälpinsatser över hela Ukraina. Öppet för alla förfrågningar.
+358-40-7274715 | andreas.wilkman@zeroline.fi

Marcus Lindh

Medgrundare och Styrelseledamot

Medgrundare av Zero Line Finland med bred operativ erfarenhet inom olika branscher.

+358-40-7081814 | marcus.lindh@iki.fi

Zero Line Finland Partners

In effort to be as efficient as possible in the aim of supporting Ukraine Zero Line Finland team relies a lot on our international partners and sister organsiations. Zero Line Finland is fortunate to have found trusted partners that share same values and ethics.

Prime co-operative International NGO partners that can be considered sister organsiations

Charitable Foundation Free in Spirit (Ukraine)Team of lawyers and project managers in Ukraine that has been involved bringing more than 2500 vehicles to Ukraine 

Zero Line Logistics (USA)Zero Line, a 501(c)3 non-profit, is a team of Ukranians, Americans and Europeans with private sector, philanthropic, military and academic backgrounds working together to help make front line workers more effective and more survivable.

Extended co-operative international NGO partners

Ukraine Aid Ops

Supporting Business Partners

First official Supporting Business Partners will soon be published. In case your company is intereted to become such partner please reach out to us.