Hur man stöder Ukraina via Zero Line Finland

Du kan gå med i vår sak och rädda Ukrainska liv genom att göra en direkt donation via banköverföring enligt informationen nedan. Ett ytterligare sätt är att öronmärka donationen till ett av de specifika "objekt" / "produkter" nedan som Zero Line Finland sedan kommer att upphandla, transportera och personligen donera till slutanvändarenheter i Ukraina.

Banknummer: FI64 6601 0010 8406 92
Bic: AABAFI22
Mottagare: Zero Line Finland

Referensnummer: 2024

Insamlingstillstånd RA/2023/1595