Nyheter

Working as a foundation allows for structure and scale

Att arbeta som en grund möjliggör struktur och ...

26/10/2023 Efter mer än ett år av biståndsprojekt av varierande storlek och karaktär, blev det klart för vårt team att kriget troligtvis inte kommer att sluta någon gång snart. Vi...

Att arbeta som en grund möjliggör struktur och ...

26/10/2023 Efter mer än ett år av biståndsprojekt av varierande storlek och karaktär, blev det klart för vårt team att kriget troligtvis inte kommer att sluta någon gång snart. Vi...

Valon majakat Ukrainan rannikolla

Fyrar av ljus på den ukrainska kusten

12/10/2023 Utan så kallade aids to navigation (ATON) kan kommersiella och andra fartyg inte navigera. Lasten rör sig inte, exportstånden och ekonomierna lider. Detta var sannolikt ett av Rysslands mål...

Fyrar av ljus på den ukrainska kusten

12/10/2023 Utan så kallade aids to navigation (ATON) kan kommersiella och andra fartyg inte navigera. Lasten rör sig inte, exportstånden och ekonomierna lider. Detta var sannolikt ett av Rysslands mål...